Kinderfysiotherapie

Voor wie?
kinderHeeft uw kind problemen met zijn of haar motorische functioneren? En is uw zoon of
dochter tussen de 0 en 18 jaar? Dan kan kinderfysiotherapie uitkomst bieden. Bijvoorbeeld
bij onderstaande klachten:
• Motorische en/of mentale ontwikkelingsachterstand.
• Asymmetrische zuigeling/voorkeurshouding.
• Billenschuivers of tenenlopers.
• Premature/dysmature kinderen (te vroeg geboren kinderen).
• Houdingsafwijkingen.
• Coördinatieproblemen.
• Herstel na blessure.
• Problemen in de fijne motoriek, zoals schrijven.

Wat is het doel?
Onze kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen met motorische problemen. Het doel is
om hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en ontwikkelen. Wordt de motorische
en zintuiglijke ontwikkeling beter? Dan kan dit ertoe leiden dat een kind ook beter
functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Hoe ziet het programma eruit?
De behandeling begint met een intake, om inzicht te krijgen in de hulpvraag. De
kinderfysiotherapeut observeert en onderzoekt uw kind en neemt wat testen af. Zo wordt
meer duidelijk over de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind.
De therapeut kan mogelijk aanvullende informatie inwinnen bij u als ouder – of bij de
school of de verwijzer.

De oefen-/bewegingstherapie is uiteraard afgestemd op de specifieke ontwikkeling van
uw kind. De therapeut maakt gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een
kindvriendelijke omgeving. Ook de instructies en dosering zijn zorgvuldig aangepast aan uw
kind.

De therapeut betrekt – indien gewenst – de ouders/verzorgers/medeopvoeders bij de
behandeling. Zo krijgt u inzicht in de problematiek van uw kind. Hierdoor heeft u ook meer
mogelijkheden om uw zoon of dochter in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Wie zijn onze specialisten?
Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Hiervoor is het noodzakelijk
een driejarige Masteropleiding te volgen. Binnen Verheul & Weerman Fysiotherapeuten zijn
Daphne Henckens en Diede Bal verantwoordelijk voor de kinderfysiotherapeutische behandeling.

Zij hebben niet alleen specifieke vaardigheden en kennis over fysieke afwijkingen en
motorische problemen bij kinderen. Ook beschikken zij over inlevingsvermogen en een
houding die past bij de ontwikkeling van uw kind.

Hoe zit het met de vergoeding?
Vanwege de specifieke problematiek is de gemiddelde behandelperiode langer. Met
de zorgverzekeraars is overeengekomen dat geregistreerde kinderfysiotherapeuten in
de eerste lijn achttien kinderfysiotherapeutische behandelingen mogen geven uit de
hoofdverzekering.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Daphne Henckens.