Manueel therapie

Voor wie?
manueeltherapieManuele therapie is geschikt voor diverse leeftijden en voor diverse klachten. Het gaat hierbij om
klachten als gevolg van beperkte bewegingsfuncties van een of meerdere gewrichten. Bijvoorbeeld
als u last heeft van:

• Rugklachten hoog in de rug, met rib- en borstpijn.
• Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
• Bepaalde vormen van duizeligheid, die gerelateerd zijn aan nekklachten.
• Hoofd- en nekpijn, gerelateerd aan functiestoornissen in de nekregio
• Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

Wat is het doel?
Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Centraal hierbij staat de verbetering
van de functies van uw gewricht. Het uiteindelijke doel is dat u beter beweegt – en zonder pijn.
Uw therapeut kan daarbij specifieke technieken toepassen op het betreffende gewricht. Deze
zogenaamde manipulatie kan gepaard gaan met een knakkend geluid. In de volksmond wordt er ook
wel gesproken over ‘kraken’.

Hoe ziet het programma eruit?
Heeft u last van een bepaald gewricht? Dan behandelt de manueel therapeut dit gewricht met
specifieke bewegingstechnieken. Uw therapeut kan hierbij gebruikmaken van manipulaties. Zoals
gezegd kan dit een knappend of krakend geluid opleveren. De meeste patiënten ervaren dit als een
kortstondig vreemd gevoel. Toch vinden zij het over het algemeen niet pijnlijk.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Wel is het in veel gevallen aan te raden
om na de behandeling oefentherapie te doen. Op die manier kunt u uw de functie van uw gewricht
optimaliseren.

Wie zijn onze specialisten?
Een manueel therapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een driejarige specialisatie gevolgd. Onze
praktijk telt meerdere specialisten op het gebied van manuele therapie. Dit zijn Dries Verheul, Peter
Weerman, Erik Kramer, Michel Eskes, Marloes Duininck, Verena Schneeweis en Cees Valentijn.
Zij staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF). Ook zijn zij lid van de Nederlandse Vereniging voor Manueel Therapeuten
(NVMT).

Hoe zit het met de vergoeding?
Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt de manuele therapie over het algemeen door uw
zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende
verzekering.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen de balie of een van onze manueeltherapeuten.