Diabetes

Voor wie?

hoofdvaartHeeft u diabetes en wilt u hier actief aan werken? Dan kunt u gebruikmaken van een speciaal
programma dat wij hebben ontwikkeld in samenwerking met een aantal deskundigen, onder wie
een huisarts, diabetesverpleegkundige en diëtist. Dit programma is gericht op de behandeling van
Diabetes Mellitus type II (DM II). Goed en verantwoord bewegen is hierbij van groot belang.

Heeft u overgewicht of last van een hoge bloeddruk? Heeft u moeite om uw bloedglucosewaarde op
peil te houden? Bent u bang dat u een hypo of een hyper krijgt wanneer u zich inspant? Wilt u meer
controle over uw lichaam krijgen? Het diabetes programma kan u helpen!

Wat is het doel?
Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut aan gezond en verantwoord bewegen,
aangepast aan uw eigen kunnen. Door regelmatig te bewegen wordt uw gezondheid beter. Dit is
ook van invloed op uw dagelijks leven; u zit lekkerder in uw vel. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld beter
tegen stress.

Een goed gedoseerde lichamelijke inspanning heeft ook een aantal effecten die voor
diabetespatiënten van groot belang zijn.

• Uw bloedsomloop verbetert.

• Uw bloedsuikerspiegel daalt.
• U houdt uw lichaamsgewicht beter onder controle.
• Uw uithoudingsvermogen neemt toe.
• Uw lichaamscellen worden gevoeliger voor insuline.
• U krijgt meer vertrouwen in uw eigen lichaam.
• De kans op hart- en vaatziekten neemt af.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma duurt drie maanden. Hierbij neemt u twee à drie keer per week deel aan een
training, onder leiding van een deskundige fysiotherapeut. U beweegt in groepsverband, samen met
mensen die ook bekend zijn met diabetes. Binnen de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren. Ook
kunt u onderling ervaringen uitwisselen.

Tijdens uw eerste bezoek neemt uw fysiotherapeut een intakegesprek af. Daarna volgt een aantal
testen, om uw huidige conditie en beweegmogelijkheden in beeld te krijgen. Op basis hiervan stelt
uw fysiotherapeut een persoonlijk beweegprogramma op, met een verantwoorde en geleidelijke
opbouw. Door middel van functionele oefenvormen en gebruikmaking van apparatuur gaan we uw
lichamelijke belastbaarheid verhogen.

Tijdens het beweegprogramma neemt uw fysiotherapeut regelmatig testen af. De resultaten en
voortgang kunt u bespreken tijdens individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. U krijgt tevens
adviezen hoe u thuis het best met lichamelijke activiteiten kunt omgaan.

Hoe zit het met de vergoeding?

Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt het diabetes programma over het algemeen door
uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende
verzekering.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze baliemedewerksters of Wiebke Friedrich.