GEZ

Dit is de afkorting van geïntegreerde eerste lijn zorg. In samenspraak met  de huisartsen en apotheek in Nieuw Vennep  voeren wij diverse  zorgprogramma’s. Deze  programma’s zijn bedoeld voor mensen met bv een  hoog risico op het krijgen bv van hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, depressie of osteoporose.

De hulpverleners binnen de aangesloten Gezzen hebben hiervoor een gezamenlijke werkwijze afgesproken, waarbij iedere hulpverlener vanuit eigen deskundigheid een bijdrage levert.

Hierdoor wordt kwalitatieve goede zorg geleverd en heeft als voordeel dat er snel gekeken kan worden of er bv ook andere zorg ingezet moet worden. Denk hier bv aan medicatie etc.