Hartrevalidatie

Voor wie?
Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis behandeld zijn na:

  • een dotterprocedure
  • een recentelijk hartinfarct
  • een hartoperatie, zoals een bypass- of  klepoperatie.

In de meeste gevallen heeft u eerst een poliklinisch revalidatieprogramma in het ziekenhuis doorlopen. Van daaruit bent u naar ons verwezen. Het is ook mogelijk een programma te volgen zonder verwijzing van de medisch specialist of huisarts.

Wat is het doel?
Bij ons revalidatieprogramma geven we u inzicht in uw hartziekte en de factoren die hierbij een rol spelen. Daarnaast ondersteunen we u bij het op peil brengen van uw fysieke conditie. Zo kunt u op een verantwoorde manier toewerken naar de activiteiten die u gewend was voor uw hartinfarct of hartoperatie.

We maken voor u een oefenprogramma op maat. De fysieke activiteiten hierbij zijn gericht op uw persoonlijke doelstellingen. Ook houden we rekening met ontspanning en het juist verdelen van uw belastingen.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma duurt over het algemeen drie maanden. Hierbij neemt u twee keer per week deel aan de training. Tijdens uw eerste bezoek bespreekt u met uw fysiotherapeut welke beperkingen u in het dagelijks leven ondervindt op fysiek vlak. Ook bespreekt u welke doelen u met het programma wilt bereiken. Daarna volgt een conditietest om uw fysieke belastbaarheid te bepalen.

Naar aanleiding van uw individuele hulpvraag, de resultaten van de conditietest en de informatie van uw verwijzend specialist stelt uw fysiotherapeut een persoonlijk beweegprogramma op. Ook kunt u deelnemen aan bijeenkomsten waar we u ademhalings- en ontspanningstechnieken aanleren.

Hoe zit het met de vergoeding?
Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt het hartrevalidatie programma over het algemeen door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Ook kan uw fysiotherapeut hierover informeren.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze assistentes.