Oefentherapie Mensendieck.

Wat is oefentherapie Mensendieck?
Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging. Het is een actieve en inzichtgevende therapie. Het richt zich op het verbeteren van de houdings- en bewegingsgewoonten. De patiënt en diens activiteiten in het dagelijks leven staan centraal. Denk hierbij aan activiteiten als werk, sport, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke activiteiten.

Voor welke klachten is oefentherapie Mensendieck geschikt?
Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen eventueel in combinatie met een lichamelijke aandoening. Door oefentherapie Mensendieck leert u zelf uw klachten te verhelpen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: klachten die voortkomen uit neurologische of gewrichtsaandoeningen, reumatische pijn aan spieren en gewrichten, stoornissen in de ademhaling of de bloedsomloop, stressklachten, hoofdpijn, pijn aan bekken, rug, nek en schouders en RSI- klachten.

Door het doen van oefeningen wordt u zich bewust van uw houding en uw manier van bewegen en leert u hierin verbeteringen aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en om bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. U vervalt niet in oude gewoonten en wordt als het ware uw eigen therapeut. Kortom: u past het geleerde toe in het dagelijks leven en dit voorkomt dat klachten terugkeren.

Oefentherapie Mensendieck is ook bedoeld voor risicogroepen. Dit betreffen mensen met een verhoogde kans op problemen aan het bewegingsapparaat. Zwangere vrouwen bijvoorbeeld en opgroeiende kinderen met houdingsafwijkingen. Maar ook volwassenen die zware fysieke arbeid verrichten of vaak dezelfde bewegingen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundigen of beeldschermwerkers.

Waaruit bestaat de behandeling?
Pijn als gevolg van overbelasting of verkeerde gewoonten is vervelend. Daarom is het belangrijk de basis van het probleem aan te pakken. De eerste twee stappen in de behandeling oefentherapie Mensendieck zijn een intakegesprek en een onderzoek. De oefentherapeut gaat na waar uw klachten vandaan komen. Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke beweging of houding veroorzaakt pijn? Samen met de oefentherapeut kijkt u via spiegels naar uw houding en bewegingen. Dit geeft een beter inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw lichamelijke klachten.

De kracht van oefentherapie Mensendieck is dat u herhaling van klachten leert voorkomen. Samen met de oefentherapeut heeft u uw houdings- en bewegingsgewoonten vastgesteld. Oefeningen die u ook thuis doet, zorgen ervoor dat u uw lichaam leert kennen en begrijpen en dat uw houding verbetert.

Vergoeding
Behandelkosten worden conform de polisvoorwaarden vergoed. Raadpleeg de polis van uw aanvullende zorgverzekering voor de voorwaarden. De meeste verzekeraars bieden een bedrag voor zowel fysiotherapie als oefentherapie Mensendieck tezamen. Zorgverzekeraars Agis en Zorg en Zekerheid bieden in de meeste gevallen naast 100% dekking voor fysiotherapie een extra vergoeding voor oefentherapie Mensendieck.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze assistentes of oefentherapeut Mensendieck Charlot Ruhe.