Neurologische revalidatie.

Voor wie?
Kampt u met een neurologische aandoening? Bijvoorbeeld Parkinson, CVA (beroerte; hersenbloeding of herseninfarct) of Multiple Sclerose of een overige centraal neurologische aandoening? Dan kan dit uw functioneren beperken. Neurologische revalidatie biedt uitkomst in uw huidige functioneren, waar het doel ligt op de volgende aspecten: behouden van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid, zekerheid geven in het eigen kunnen, verbeteren van de balans, conditie en de arm-hand functie, om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse activiteiten.

Wat is het doel?
We gaan met u werken aan functies zoals balans, conditie, coördinatie, strategieën, spierkracht en beweeglijkheid. Maar ook aan ‘de zekerheid in het eigen’ kunnen en het ‘behouden van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid’.

Elke cliënt met een neurologische aandoening heeft andere moeilijkheden in het dagelijks leven waar hij of zij tegen aan loopt. Bij mensen met bijvoorbeeld Parkinson, MS of andere spierziekten ligt het accent met name op het behoud van dagelijkse vaardigheden. Bij acute aandoeningen – zoals een beroerte – ligt het accent op het zoveel mogelijk terugwinnen van uw zelfstandigheid in het dagelijks leven. Vervolgens werken we aan het behoud hiervan.

Hoe ziet het programma eruit?
Tijdens de eerste behandeling voert onze specialistisch fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met u. Hierbij kan de aanwezigheid van een partner of familielid gewenst zijn. Daarnaast wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de intake en het onderzoek stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Uw fysiotherapeut zal met name kiezen voor een actieve benadering. Dit wordt met gebruik van trainingsapparatuur en functionele oefeningen gedaan.

Belangrijkste punten in de behandeling zijn:

  • Het vergroten van uw zelfstandigheid/zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.
  • Behoud of herstel van bewegingsfuncties (bijvoorbeeld lopen, opstaan, arm-/handcoördinatie)
  • Beperking van het risico op vallen doormiddel van het programma: Valpreventie
  • Aandacht voor de balans tussen belasting en belastbaarheid.
  • Verbetering en behouden van uw conditie en spierkracht.
  • Verbeteren van de balans en het trainen van de diverse balansaspecten.
  • Functionele training in de vorm van een circuit training/parcours.
  • Ondersteuning in de cognitieve training zoals het geheugen.
  • Tips en adviezen over het gebruik van loop- en andere hulpmiddelen.
  • Mogelijkheden tot hydrotherapie, zwemtherapie.

Ketenzorg
De praktijk werkt samen met de revalidatiecentra in de Haarlemmermeer en omgeving zoals het revalidatie expertisecentrum van Heliomare en de (poli)kliniek van het Spaarne ziekenhuis. In 2014 is er een start gemaakt met een netwerk van diverse disciplines in de zorg, ter bevordering van de zorgbehoefte van de cliënt. U kunt o.a. denken aan ondersteuning vanuit de thuiszorg, ergotherapie, logopedie en neuropsycholoog.

Hoe zit het met de vergoeding?
Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt neurologische revalidatie over het algemeen door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Belangrijk is om de verwijzing van de specialist mee te nemen en mogelijk de behandelresultaten die u in het revalidatiecentrum al heeft geboekt.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze baliemedewerksters Roos de Veth of Walter Bout.
Zie meer informatie over: Parkinson (link) of Beroerte/CVA (link)