Sportfysiotherapie.

Voor wie?
De naam zegt het al: sportfysiotherapie richt zich op sporters. Dit zijn niet alleen sporters op wedstrijd- en topsport niveau. Ook als u recreatief sport kunt u terecht bij onze deskundige sportfysiotherapeuten.

Wat is het doel?
Sportfysiotherapie is gericht op de begeleiding, advisering en behandeling van sporters. De voornaamste prioriteit van de sportfysiotherapeut is dat u optimaal herstelt van sport specifieke belasting. Het uiteindelijke doel: dat u zo snel en veilig mogelijk terugkeert op uw oorspronkelijke sportniveau.

Hoe ziet het programma eruit?
De behandeling kan bestaan uit oefeningen met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, bracing, tapen en instructie. De revalidatie is sportspecifiek en functioneel. Tijdens de behandeling zijn er diverse test- en meetmomenten. Hierbij maken we onder andere gebruik van moderne meetapparatuur. Dit helpt ons om uw vorderingen in kaart te brengen. Vervolgens kunt u samen met uw therapeut – indien nodig – het behandeltraject bijstellen.

Met wie werken we samen?
Kwaliteit binnen de zorg vinden wij zeer belangrijk. Daarom zijn onze sportfysiotherapeuten aangesloten bij het NVFS, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg.

Daarnaast zijn wij partner van Topsport Haarlemmermeer en Olympisch Netwerk Noord- Holland. Laatstgenoemd netwerk richt zich op verbetering van het topsportklimaat en verbindt hierbij landelijke, provinciale en lokale topsporters en talenten. Tevens zijn wij verbonden aan de Sportpoli van het Spaarne Ziekenhuis. Gezamenlijk combineren wij de expertise van drie disciplines binnen de sportgezondheidszorg, namelijk die van orthopedisch chirurg, sportarts en sportfysiotherapeut.

Hoe zit het met de vergoeding?
Bent u aanvullend verzekerd? Dan wordt de sportfysiotherapie over het algemeen door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt dit nakijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Meer weten?
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze assistentes of Cees Valentijn, Joel van Vliet en Tomas Donse.