AVG en WGBO .

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Uw privacy vinden wij bijzonder belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan om uw gegevens te beschermen. Binnen de praktijk hebben we de nodige maatregelen getroffen. Wilt u weten wat dat voor u betekend? Vraag gerust aan onze baliemedewerkers of Dries Verheul.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Via de WGBO zijn de rechten en plichten van u als patiënt gewaarborgd. We hebben hiervoor de Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt, welke door het KNGF met de NPCF gezamenlijk is opgesteld, geïmplementeerd binnen ons handelen. De gehele modelovereenkomst is via onderstaande link te downloaden. Indien u hierover vragen heeft, kunt u terecht bij onze kwaliteitsmanager Peter Weerman. [ Klik hier ] om de Modelovereenkomst Fysiotherapeut – Patiënt in PDF-formaat te downloaden.
Samenvatting WGBO

  • De patiënt heeft, binnen de beperkingen van organisatorische en wettelijke kaders, recht op vrije keuze voor een fysiotherapeut.
  • De patiënt moet op zodanige wijze informatie ontvangen over de door de fysiotherapeut te geven hulp dat hij in staat is tot het geven van toestemming voor deze hulp. Daartegenover staat dat de patiënt alle inlichtingen en medewerking moet geven die nodig zijn om een goede zorg te kunnen verlenen.
  • De fysiotherapeut dient goede kwaliteit van zorg te verlenen. Fysiotherapeut en patiënt streven samen naar beheersing van kosten.
  • Geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer zijn wederzijds belangrijk.
  • De patiënt heeft altijd recht op informatie en het inzien en ontvangen van een afschrift van gegevens over hem. Voor het maken van een afschrift kunnen kosten in rekening gebracht worden.
  • Het doorgeven van gegevens over de patiënt aan derden kan niet gebeuren zonder toestemming van de patiënt.
  • Met klachten over behandeling of bejegening wendt de patiënt zich in eerste instantie tot de fysiotherapeut. Deze zorgt voor een goede regeling voor de opvang van klachten.