ZwangerFit®.

Voor wie?
U kunt aan ZwangerFit® deelnemen tijdens uw zwangerschap, vanaf de zestiende week. Vervolgens kunt u ZwangerFit® weer oppakken vanaf vier à zes weken na de bevalling. U kunt starten als u zelf merkt dat u hier aan toe bent. Tot zelfs negen maanden na de bevalling kunt u meetrainen.

Wat is het doel?
ZwangerFit® is opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en gezondheidszorg rondom de bevalling. De cursus is gericht op preventie van klachten van lage rug, bekken en bekkenbodem.

  • Uit verschillende onderzoeken blijkt dat actief trainen tijdens en na de zwangerschap een positief effect heeft, op zowel moeder als kind.
  • Minder incontinentie (urine en ontlasting), zowel tijdens als na de zwangerschap.
  • Minder schade aan de bekkenbodem en minder verzakkingsklachten, als gevolg van een verminderde buikdruk en een adequate perstechniek.
  • Minder lage rug- en bekkenklachten.
  • Minder stress, betere glucose- en cholesterolwaarden, beperking van de gewichtstoename, een gunstig effect op de bloeddruk en een verbetering van de conditie.
  • Voor de baby: minder stress, een snellere bevalling en een hoger geboortegewicht (door de verhoogde doorbloeding van de placenta).

Hoe ziet het programma eruit?
De cursus bestaat hoofdzakelijk uit actieve lessen op muziek. De oefeningen zijn vooral gericht op coördinatie, stabilisatie, conditie en spierversterking. Binnen ZwangerFit® combineren we ervaring op het gebied van zwangerschapsgym met de laatste kennis op het gebied van zwangerschapsgerelateerde klachten in het bekken- en bekkenbodemgebied.

ZwangerFit® prepartum (voor de bevalling) met theorie
Deze cursus bestaat uit 15 actieve lessen en 6 theorielessen met een aaneengesloten volgorde. Deze lessen inclusief theorie duren anderhalf uur. Het eerste uur betreft de actieve les. Het laatste deel bestaat uit theorie. Hierbij gaan we in op de zwangerschap, het bekken, de bekkenbodem, de baby en het totale functioneren daaromheen.

Tarief: de cursus bestaande uit 15 actieve lessen en 6 achtereenvolgende theorielessen bedraagt € 220,00.

ZwangerFit® pre-/postpartum (na de bevalling) zonder theorie
Deze cursus bestaat uit actieve lessen van één uur. Dit uur is bedoeld voor vrouwen die na de ZwangerFit® prepartum met theorie nog langer fit willen blijven. Ook is deze cursus geschikt voor vrouwen die graag willen trainen tijdens de zwangerschap, maar die geen behoefde hebben aan theorie. Of voor vrouwen die al bevallen zijn en weer op een leuke en verantwoorde manier willen starten met bewegen.

Tarief: de cursus bestaande uit 15 actieve lessen zonder theorie bedraagt € 165,00.

Dag en tijd
De ZwangerFit® les wordt gegeven op maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur. Dit is het praktische, actieve deel. Aansluitend van 20:00 tot 20:30 uur vindt de theorie plaats.

Locatie
De ZwangerFit® les vindt plaats in het Medisch Centrum de Pionier, 2de verdieping (Hugo de Vriesstraat 19 in Nieuw Vennep).

Hoe zit het met de vergoeding?
Voor de ZwangerFit® cursus hoeft u niet in het bezit te zijn van een verwijzing van uw arts of verloskundige. De behandelingen worden soms gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u hiervoor uw zorgpolis te raadplegen. Uw fysiotherapeut kan u hier ook meer over vertellen.

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Tamara Veldman en Sanne Haaster, ZwangerFit® docente, onze baliemedewerksters of vraag het uw verloskundige.